Doradztwo prawne dla przedsiębiorców

Obok praktyki związanej z prawem energetycznym, działalność JK-Kancelaria koncentruje się zarówno na wsparciu przedsiębiorców i spółek w ich bieżącej działalności, jak i wsparciu przy podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Nasza oferta obejmuje:

  1. Projektowanie oraz zabezpieczanie relacji handlowych na etapie sporządzania umów poprzez wsparcie od fazy przygotowania, poprzez negocjowanie, zawarcie, wykonanie i zakończenie realizacji kontraktu.
  2. Reprezentacja klientów w toku negocjacji umów oraz wsparcie związane ze sporządzeniem, negocjowaniem i ustalaniem treści dokumentacji powiązanej, w tym zabezpieczeń kontraktów.
  3. Organizowanie procesów compliance.
  4. Korporacyjną obsługę spółek, organizację Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, sporządzanie projektów uchwał organów spółek, dostosowanie dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa do kierunków jego rozwoju, tworzenie regulaminów organów i innej dokumentacji wewnętrznej.
  5. Tworzenie i reorganizacja struktur kapitałowych, doradztwo przy planowanym rozwoju przedsiębiorstwa lub jego reorganizacji.
  6. Zakładanie spółek, oddziałów dla przedsiębiorstw zagranicznych, sporządzanie umów spółek, rejestracja spółek w Rejestrze Przedsiębiorców.
  7. Wdrażanie procesów takich jak przekształcenia, podziały, połączenia i likwidacje spółek.
  8. Weryfikację struktur celem ustalenia beneficjenta rzeczywistego oraz jego zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.