Aktualności

Kaucja gwarancyjna a kwota zatrzymana – różnice i podobieństwa

Kaucja gwarancyjna a kwota zatrzymana – różnice i podobieństwa

Jednym z elementów umowy o roboty budowlane jest określenie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ustanawiane jest przez wykonawcę na rzecz inwestora. Do najpopularniejszych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane...