HYDROGEN-Desk

HYDROGEN-Desk to współpraca JK-Kancelaria ze spółką pod firmą MEITILL Solutions Sp. z o.o.

HYDROGEN-Desk to platforma dla firm i organizacji, które podejmują działania zmierzające do wdrożenia we własnej działalności gospodarki wodorowej oraz poszukują profesjonalnego wsparcia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej.

 W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

 1. Przeprowadzanie szkoleń pozwalających zdobyć podstawową wiedzę na temat technologii magazynowania i wykorzystywania wodoru jako paliwa, a także szkolenia przybliżające otoczenie legislacyjne inwestycji wodorowych.
 2. Sporządzenie badań prawnych określających możliwości i wymagania prawne dla realizacji inwestycji wodorowych w danych lokalizacjach, a także konkretyzujące dokumenty niezbędne w procesie realizacji / eksploatacji inwestycji wodorowych.
 3. Sporządzanie technicznych analiz dostępnych zasobów lub weryfikację możliwości wykorzystania wodoru w procesach technologicznych.

  HYDROGEN – Team wspiera klientów w następujących obszarach:

  1. Technologiczno – projektowym:

  • sporządzanie analiz technicznych dostępnych zasobów oraz lokalizacji w kontekście planowanej inwestycji wodorowej,
  • przygotowanie koncepcji technologicznej możliwych do wdrożenia rozwiązań z zakresu gospodarki wodorowej, dobór parametrów technologicznych poszczególnych komponentów,
  • przeprowadzanie symulacji pracy systemu, w oparciu o dane techniczne urządzeń, z wynikającą z niej predykcją zużycia mediów oraz strumieni uzyskanych produktów w zadanym okresie i wariancie technologicznym,
  • przygotowanie projektu podstawowego inwestycji

   

  2. Środowiskowym oraz bezpieczeństwa pracy instalacji:

  • przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (kip),
  • przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko,
  • sporządzenie analizy cyklu życia oraz emisji GHGs dla całości podejmowanych inwestycji

   

  3. Rynkowym:

  • sporządzenie analizy rynkowej dostępnych rozwiązań technologicznych, sporządzenie szacunkowej wyceny projektu,
  • doradztwo w zakresie doboru dostawców oraz wykonawców inwestycji,
  • pozyskiwanie i analiza ofert od poszczególnych dostawców technologii,
  • sporządzenie analizy ekonomicznej z określeniem szacunkowych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dla przedsięwzięcia

   

  4. B+R:

  wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania, w tym udział w przygotowaniu wniosków konkursowych oraz wsparcie w procesie realizacji i zarządzania projektem

   

  W ramach HYDROGEN-Desk wykonujemy symulację pracy nowego systemu w oparciu o dostępne lub planowane moce zainstalowane w odnawialnych źródłach lub wykorzystując bieżące zużycia paliwa w urządzeniach. W ofercie znajdują się również analizy techniczne lub studia wykonalności obejmujące swoim zakresem przegląd dostępnych rozwiązań, przygotowanie koncepcji, szacunkowy opis nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych, a także badanie sytuacji prawnej przedsięwzięcia.

  HYDROGEN-Desk wspiera planowanie, organizację oraz przeprowadzenie procesu przedinwestycyjnego. Towarzyszymy naszym klientom począwszy od przygotowania koncepcji technologicznych, pozyskania finansowania, przez poszukiwanie odpowiednich dostawców komponentów i wykonawców inwestycji, aż do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń. Przeprowadzimy Państwo przez całą ścieżkę administracyjno-prawną.

  JK-Kancelaria oraz spółką Meitill Solutions Sp. z o.o. wspólnie prowadzą HYDROGEN-Academy, w ramach której prowadzone są szkolenia w zakresie dostępnych technologii, bezpieczeństwa, otoczenia prawnego i procedur administracyjnych.

  Zapraszamy Państwa do współpracy z naszym HYDROGEN – Team.