Zespół

Radca Prawny Julita Jaworowska – Kałużna

(numer wpisu: WR 4012)

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawie handlowym. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji oze na każdym z etapów jej rozwoju, w tym również rozbudowie parku wiatrowego zintegrowanego z magazynami energii. Uczestniczyła w procesach przygotowawczych przedsięwzięć polegających na zastąpieniu paliw kopalnianych zeroemisyjnym wodorem. Doradzała inwestorom przedsięwzięć polegających na budowie kogeneracji zintegrowanej z magazynem wodoru, a także budowie wysokosprawnej trigeneracji, czy też budowie agro – farmy – fotowoltaicznej. Wspierała klientów w procesie pozyskiwania finansowania na realizację inwestycji oze, a także na wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych technologii. Brała udział w licznych procesach due diligence towarzyszących nabyciu projektów oze, a także w audytach prawnych.

Doradza klientom w zakresie tworzenia kompleksowych systemów compliance.

Julita posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie korporacyjnym na rzecz spółek prawa handlowego. Doradzała w licznych procesach transformacji form prowadzonej działalności gospodarczej. Pomyślnie przeprowadziła szereg przekształceń jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki prawa handlowego, a także spółek osobowych w spółki kapitałowe. 

 

Doradca podatkowy Łukasz Kałużny

(numer wpisu: 12901)

Łukasz Kałużny posiada ponad 11-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawno -podatkowego. Swoje pierwsze kroki w doradzaniu na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw stawiał w PwC (Dział Indirect Tax). Dalsze doświadczenie zawodowe budował w jednej z renomowanych wrocławskich kancelarii prawnych, gdzie spędził niemal 5 lat, podczas których między innymi przeprowadzał prawne i podatkowe badania due diligence spółek kapitałowych, brał udział w postępowaniach i kontrolach podatkowych, a także reprezentował podatników w sporach przed sądami administracyjnymi .

Jego obecnym obszarem specjalizacji jest podatek VAT oraz podatki dochodowe m.in. w aspekcie międzynarodowym. Ponadto, doradza w zakresie podatku od nieruchomości inwestycji oze.

Łukasz Kałużny biegle włada językiem angielskim, w tym prawniczym (certyfikat ILEC).