Prawo energetyczne i OZE

Doradztwo w zakresie prawa energetycznego nie jest oderwane od regulacji sektorowych, prawa cywilnego, handlowego, karnego, czy podatkowego.  Wspieramy naszych klientów we wdrażaniu rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej ich przedsiębiorstw, a także we wdrożeniu strategii zeroemisyjnej.  Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

 1. Kompleksowe doradztwo przy realizacji inwestycji w zakresie sektora energetycznego, w tym związanych ze źródłami wytwórczymi, magazynami energii. 
 2. Doradztwo i reprezentacja klientów w procesach:
  • pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości oraz niezbędnych decyzji / pozwoleń / zezwoleń (np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia na budowę),
  • przygotowawczych, realizacyjnych oraz eksploatacyjnych inwestycji (w tym rozruchu technologicznym).
 3. Doradztwo przy nabywaniu / zbywaniu projektów zarówno w formie asset deal, jak i share deal (m.in. sporządzanie due diligence, przygotowanie i negocjowanie umów nabycia projektu, negocjowanie warunków zakupu / sprzedaży projektu).
 4. Doradztwo w procesie pozyskiwania promesy koncesji, koncesji.
 5. Opracowanie memorandów i opinii w zakresie działalności w obszarze OZE.
 6. Wsparcie deweloperów w zabezpieczeniu tytułów prawnych do nieruchomości w celu realizacji inwestycji OZE.
 7. Sporządzanie i doradztwo w procesie negocjacji umów z wykonawcami robót: kontrakty budowlane z generalnym wykonawcą (EPC), dostawa urządzeń oraz kontrakty O&M.