Prawo podatkowe

Doradztwo w obszarze prawa podatkowego skorelowane jest z pozostałymi obszarami działalności JK-Kancelaria. Świadczymy usługi  pozwalające naszym klientom rzetelnie i terminowo wywiązywać się z ciążących na nich obowiązków podatkowych. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

  1. Bieżące doradztwo podatkowe ukierunkowane na analizę skutków inwestycji / transakcji.
  2. Reprezentację przed organami podatkowymi  oraz w toku postępowań i kontroli podatkowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych. 
  3. Sporządzanie opinii podatkowych i wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.
  4. Opiniowanie projektów umów w aspektach podatkowych.
  5. Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów podatkowych (w tym CIT, PIT, VAT, RET), a także dedykowanych specjalistycznych szkoleń.
  6. Planowanie strategiczne, w tym projektowanie i wdrażanie kompleksowych restrukturyzacji, przy zapewnieniu bezpieczeństwa podatkowego transakcji i uwzględnieniu możliwych do wygenerowania oszczędności podatkowych.
  7. Kompleksowe wsparcie w rozliczaniu podatku od nieruchomości, w tym wsparcie w zakresie kwalifikacji podatkowej i budowlanej obiektów (grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne / budowlane).